| ข่าวภาคเหนือ 24 ตุลาคม 2564 เชียงราย ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน