| ข่าวภาคเหนือ 24 ตุลาคม 2564 สถานการณ์โควิด 19 ประจำวัน