| ข่าวภาคเหนือ 24 ตุลาคม 2564 เชียงใหม่ เปิดตลาดวโรรสวันแรกเงียบเหงา