| ข่าวภาคเหนือ 24 ตุลาคม 2564 เปิดตลาดเมืองใหม่วันที่ 2