| ข่าวภาคเหนือ 24 ตุลาคม 2564 เชียงใหม่ ลงทะเบียนรับบัตรอนุญาตก่อนไปซื้อสินค้าตลาดเมืองใหม่