| ลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน 3 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,609 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 293 ราย รักษาหายแล้ว 2,293 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 23 ราย

วันนี้ (24 ตุลาคม 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

                นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เผยว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื่อรายใหม่ 9 ราย โดยติดเชื้อภายในจังหวัด 3 ราย มาจากต่างจังหวัด 6 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 23 ราย  ยอดรวมของผู้ติดเชื้อจนถึงวันนี้มีจำนวน 2,609 ราย สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ยังไม่นิ่ง ทำให้เราต้องมีมาตรการการดูแลที่เข้มแข็งและเข้มข้นของจังหวัดเรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัดของเราให้มีประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยง รวมถึงทุกสถานที่เสี่ยง 

                สำหรับจังหวัดลำพูนขณะนี้ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 106/2564 ลงวันที่ 20 ต.ค. 64 เรื่องมาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กลับจาก หรือร่วมเดินทางมาจากจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่ต้องกักตัว ให้ดูแลตัวเอง 14 วัน และให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าบ้าน หรือเจ้าของสถานที่พำนัก ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดลำพูน อย่างน้อย 1 วันและให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของสถานที่นั้นๆ แจ้งข้อมูลการเดินทางดังกล่าว ต่อพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่โดยเร็ว  2. ให้ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทาง ในระบบ Safe Lamphun  3. เมื่อเดินทางถึงหมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่พำนัก ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ณ จุดนัดพบหรือจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนเข้าบ้านหรือสถานที่พำนัก  4. ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่กำหนดนัดหมาย  ยกเว้น 1. ผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR หรือ ATK อายุไม่เกิน 3 วัน และไม่พบการติดเชื้อ  2. ผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 แล้วรักษาหายไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด และมีใบรับรองแพทย์ และ 3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วผ่านการกักตัว ณ สถานที่ราชการกำหนด และมีการ Seal Route  ในส่วนของแนวทางการได้รับวัคซีน ได้แก่ Sinovac 2 เข็ม / Sinopharm 2 เข็ม / Sputnik V 2 เข็ม / Sinovac+AstraZeneca -Moderna 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) / Pizer 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) / Astrazeneca 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) Johnson & Johnson 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)

               

                ด้านนายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน เผยว่า  สำหรับจำนวนเตียงทั้งหมด 673 เตียง รวมเป็นเตียง รพ.รัฐบาล 469 เตียง รพ.เอกชน 204 เตียง โดย รพ.หริภุญชัยได้เปิดเตียงเพิ่มรวมเป็น 119 เตียง สถานะเตียงว่างในจังหวัด 374 เตียง เป็นเตียง รพ.รัฐบาล 271 เตียง เตียงเอกชน 103 เตียง  ในส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 293 ราย โดยอยู่ที่ รพ.ลำพูน 58 ราย ,รพ.สนามเวียงยอง 44 ราย,รพ.สนามป่าซาง 48 ราย, รพ.ลี้ 26 ราย, รพ.สนามบ้านโฮ่ง 2 ราย, รพ.สนามทุ่งหัวช้าง 14 ราย, รพ.เอกชน 101 ราย ในส่วนผู้ป่วยของ รพ.ลำพูน มีผู้ป่วยอาการรุนแรงใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง 2 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

                สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.ลำพูนจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่ 25 ถึงเสาร์ที่ 30 ตุลาคม โดยจะเปิดฉีดเข็มที่ 1 วันละ 1,200 โดสทุกวัน โดยแบ่งเป็นคนไทย 800 คน แรงงานข้ามชาติ 400 คน ที่เป็นคนจังหวัดลำพูนหรือทำงานที่จังหวัดลำพูนลำพูน โดยมี 2 ช่องทางในการสมัครเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วย 1. การลงทะเบียนเลือกวันเวลามาก่อน ทาง QR code กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิพิเศษ คือมารพ.สามารถขึ้นชั้น 2 สวนลอยฟ้าตามเวลาที่เลือกฉีด แสดงหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จ และเข้าไปหาจุดลงทะเบียนได้เลย โดยไม่ต้องรับคิว    2. มาขอรับคิวที่รพ.ชั้น1 หน้าทันตกรรม หากท่านใดคีย์แบบคัดกรองได้พร้อมคีย์ทำเองได้เลย ท่านใดไม่พร้อมคีย์แบบคัดกรอง ก็จะมีจนท.ทำให้โดยรอเรียกตามคิวที่ได้รับ  3. แรงงานข้ามชาติบัตรสีชมพู ที่ทำงานในจังหวัดลำพูนให้คิวไปที่อาคารผู้ป่วยนอกเก่าหน้า Big C ถ้าไม่มีบัตรให้ไปติดต่อขอเลขที่ห้องเบอร์ 38 ก่อน

                สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอก รพ. จัดที่ รพสต. ต่างๆ วันละ 500 ราย เปิดบริการดังนี้ วันที่ 25 ตุลาคม ที่ตำบลอุโมงค์, วันที่ 26 ตุลาคม ที่ตำบลเหมืองง่า, วันที่ 28 ตุลาคม ที่ตำบลป่าสัก หอประชุมโชควัฒนาเครือสหพัฒน์   สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เปิดบริการดังนี้  วันที่ 25 ตุลาคม  รร.จักรคำคณาทร จัดที่รร.จักรคำคณาทร, วันที่ 26 ตุลาคม  รร.ส่วนบุญโญปถัมถ์และวิทยาลัยเทคนิค จัดที่ รร.ส่วนบุญโญปถัมถ์, วันที่ 27 ตุลาคม รร.เมธีวุฒิกร เทศบาลประตูล้ำ เทศบาลสันป่ายางหน่อม มงคลวิทยา จัดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   ในส่วนของกลุ่ม 608 และประชาชนอายุ 18-59 ปี ยังเปิดบริการ walk in สำหรับกลุ่ม 608 แบบ 1 แถม 2 สำหรับกลุ่มอายุ 18-59 ปี สำหรับประชาชนกลุ่มอายุ 18-59 ปี ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนขอความกรุณาลงทะเบียนสมัครใน”คลิกภูมิลำพูน” เพื่อความสะดวก

และรวดเร็วในการรับบริการ   สำหรับกลุ่มที่ฉีดเข็ม 2 ให้มารับบริการฉีดตามนัด ทาง รพ.ได้ส่ง SMS เพื่อยืนยันการฉีดสำหรับท่านที่ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ ขอให้ท่านกรุณาตรวจดู SMS สำหรับท่านที่ยืนยันฉีดช่วยกรุณาทำแบบคัดกรองที่แนบไปด้วย จะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วขณะมารับบริการ.

Share: