| จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ COVID - 19 รายใหม่ เพิ่ม 352 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการติดเชื้อในจังหวัด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ยอดผู้ติดเชื้อ COVID – 19 รายใหม่ เพิ่มสูง 352 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการติดเชื้อในจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การระบาดโรค COVID - 19 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูง 352 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 351 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 1 ราย ทำให้ขณะนี้ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 14,181 ราย รักษาหายแล้ว 10,218 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,613 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,977 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 544 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 92 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 50 ราย ด้านจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด ขณะนี้ใช้ไปแล้วร้อยละ 79.1 เหลือจำนวนเตียงว่าง ร้อยละ 20.9 แยกเป็น จำนวนเตียงของผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ใช้ไปแล้วร้อยละ 78 ว่างร้อยละ 22 จาก 3,871 เตียง จำนวนเตียงของผู้ป่วยอาการปานกลาง ใช้ไปแล้วร้อยละ 91 ว่างร้อยละ 9 จาก 600 เตียง และจำนวนเตียงผู้ป่วยอาการหนัก ใช้ไปร้อยละ 97 เหลือเพียงร้อยละ 3 จาก 95 เตียง

ทั้งนี้ สถานการณ์ของจังหวัดยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และกระจายไปหลายพื้นที่ จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล งดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ งดการทำกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง และเคร่งครัดในการกักตัว

 

Share: