| เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

          นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบุตร์ชล สุวรรณลพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวพิชญาภัค บุญมาปะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุวคนธ์ เคนสุโพธิ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ดำเนินการสาธิตและฝึกปฏิบัติการ   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เค้กกล้วยน้ำว้าและมะละกอเชื่อมแห้ง ให้กับครูและนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ขอบคุณ เพจสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร

Share: