| พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา

       นายกฤษณ์​ ปวงคำคง​ นักวิชาการพัฒนาชุมชน​ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมประสานงาน​ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ​ วิถีล้านนา​ กิจกรรมหลักที่​ 5​ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์​ (Lanna Creative Craft)​ ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน​ 1​ ณ​ ศาลาประชาคมบ้านละอูบ​ หมู่​ 6​ ตำบลห้วยห้อม​ อำเภอแม่ลาน้อย​ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย​ นางสาววาสนา​ อังวะ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ลาน้อย​ และนางบัวทอง ไพฑูรย์​ ผู้ประสานงานเครือข่าย​กทบ.อำเภอแม่ลาน้อย​และนายชาญชัย​ดีแก้ว​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์​ ไผ่พันธุ์พฤกษ์​ ผู้ใหญ่บ้านละอูบ​ และแกนนำกลุ่มองค์กร​ กลุ่มอาชีพ​ บ้านละอูบ​ หมู่​ 6​ ตำบลห้วยห้อม​ อำเภอแม่ลาน้อย​ จำนวน​ 25​ คน​ โดยที่ประชุมมีข้อหารือในการประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​                   2​ กิจกรรม​ ดังนี้

กิจกรรมที่​ 1​ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ​ ผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหัตถกรรมล้านนา​ ดำเนินการระหว่างวันที่​ 4-6 พฤศจิกายน​ 2564 ณ​ โรงแรม​ฟูราม่า​ จังหวัดเชียงใหม่​ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม​ จำนวน​ 25​ คน

กิจกรรม​ 2​ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด​ ดำเนินการระหว่างวันที่​ 28-29​ ตุลาคม​ 2564​ ณ​ โรงแรมฟูราม่า​ จังหวัดเชียงใหม่​ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม​ จำนวน​ 25​ คน

ทั้งนี้การฝึกอบรมตามโครงการฯ​ ทั้ง​ 2​ กิจกรรม​ ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง​ ป้องกัน​ ควบคุม​ และลดความเสี่ยง​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)

 

ขอบคุณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

Share: