| ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 3 คน อยู่ระหว่างรักษา 147 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. ของวันนี้ (24 ตุลาคม 2564) พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 3 คน แยกเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด 2 คน และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 คน โดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 2,309 คน อยู่ระหว่างการรักษา 147 คน หายกลับบ้านสะสม 2,147 คน และเสียชีวิตสะสม 15 คน
อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค DMHTTA ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโควิด-19 ลำปาง โทร. 093 140 8023 ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

Share: