| มูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดน่านออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่โรงเรียนบ้านน้ำเคิม หมู่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น พร้อมยาพระราชทาน และวีลแชร์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อำเภอนาหมื่น ณ โรงเรียนบ้านน้ำเคิม หมู่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  โดยมี พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดน่าน ประธานในพิธีได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หลังจากนั้นได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. 
ในงานยังมีกิจกรรม ต่างๆมากมาย ทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปและฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์มเข็มที่ 2 มอบกล่องยาพระราชทาน พร้อมทั้งให้สุขศึกษา คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการ  การบริการตัดผมให้แก่ประชาชน หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะได้ไป เยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยยากไร้ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมมอบวีลแชร์ จำนวน 3 ราย
 

Share: