| กำลังพลจิตอาสา ทำความดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ..//

กำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร..//

 ที่วัดดาราภิมุข ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมทำความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม การบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด   โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปริมาณโลหิต 2,700 มิลลิลิตร พร้อมมอบน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย

Share: