| จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มสูงกว่า 300 ราย..//

จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ เพิ่มสูงถึง 337  ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย  ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง..//

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ว่าจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม จำนวน 337 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 333 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 4 รายเท่านั้น มียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 10,546 ราย รักษาหายแล้ว 8,651 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,628 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,279 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 311 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก 38 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 43 ราย

            ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนทุกคนเคร่งครัดเรื่องมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคล งดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ และเคร่งครัดในการกักตัว ส่วนผู้มีประวัติไปตลาดเมืองใหม่ หรือขายของ ส่งของในตลาด โดยเฉพาะตลาดรอบๆ ตลาดเมืองใหม่ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยด่วน

Share: