| มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9..//

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ..//

ที่อาคารแผ่พืชน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา  กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที 

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักเกษตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  พระราชทานกำเนิดเกษตรทฤษฎีใหม่  เพื่อเป็นหลักชัยแก่พสกนิกร  ให้วัฒนาสถาวรด้วยความพอเพียง  ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  เป็นพระมหากษัตริย์ ภายใต้เศวตฉัตรแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  มีพระราชหฤทัยประสงค์จำนงหมาย  แผ่ขยายความกินดีอยู่ดี  ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการ  ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่พสกนิกรชาวไทย

 

Share: