| ข่าวภาคเหนือ13 ตุลาคม 2564 ลำพูน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียน