| จังหวัดแพร่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 และจัดกิจกรรมจิตอาสาลอกรื้อวัชพืชลำห้วยสาธารณะ

จังหวัดแพร่ นำโดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ทำการลอกรื้อวัชพืชและปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดแพร่เป็นผู้จัดหา นอกจากนี้ที่ลำน้ำห้วยขอน บ้านร่องถ่าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง กลุ่มจิตอาสายังได้ถือโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้ทำกิจกรรมขุดลอกรื้อวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำน้ำห้วยขอน เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้าน และยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วย

ส่วนช่วงเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารักษ์พิทักษ์ป่า ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง

Share: