| จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13ต.ค.64) เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าแดงใต้ หมู่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ จึงร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนา ลอกรื้อวัชพืชในสระน้ำ บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปล่อยพันธุ์ปลาในบ่อภายในศูนย์ฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว

การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเว้นระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน

 

Share: