| 13 ต.ค.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 เพิ่มในจังหวัด 5 ราย ต่างจังหวัด 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย

          วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยพงณช์  สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 5 ราย ต่างจังหวัดอีก 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-13 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 2,416 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 20 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 329 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 72 ราย รพ.สนามเวียงยอง 122 ราย รพ.สนามป่าซาง 42 ราย รพ.อื่นๆ 93 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 2,067 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 499 เตียง ใช้ไป 293 เตียงหรือคิดเป็น 58.71 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 207 เตียงคิดเป็น 41.29 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 142 เตียง ใช้ไป 43 เตียง คิดเป็น 30.29 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 99 เตียง คิดเป็น 69.71 %

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 187,602 ราย คิดเป็น 115.89 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 44.96 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 187,602 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 115,599 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,019 ราย

Share: