| ทหาร และข้าราชการ จิตอาสา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9

Share: