| บรรยากาศตลาดสดสายหยุด และกาดแลงเงียบเหงา หลังเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สั่งปิดชั่วคราว เพื่อล้างทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019  

          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงแจ้งประกาศปิด ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2564 เเละกาดเเลง ระหว่างวันที่ 11- 17 ตุลาคม 2564 โดยงานเทศกิจ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ กวดขัน ทั้งในตลาด และหน้าตลาดโดย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
          ขณะที่ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วย ATK พ่อค้า แม่ค้า พนักงาน ที่มีประวัติเข้าไปขายของ ณ ตลาดสายหยุดและกาดแลง ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รวม 502 ราย ผลเป็นลบทุกราย  และจากนี้ ทั้ง 502 ราย ต้องเข้ารับการตรวจรอบที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารจอดรถเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อไป
 

Share: