| กกต.ลำพูน เผย วันที่สองยังคึกคัก สำหรับการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต. โดยขณะนี้มีมีผู้สมัคร รวม 429 คน

          นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยจังหวัดลำพูนมีองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง

          โดยวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 2 ของการรับสมัคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น 211 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 196 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 คน

          ทั้งนี้ ผลรวมการรับสมัครฯ ทั้ง 2 วัน รวมทั้งสิ้น  429 คน (เป็นผู้ชาย 333 คน ผู้หญิง 96 คน) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 386 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 43 คน

Share: