| จ.ลำปาง เตรียมจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 13 พ.ย. นี้ ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

          จังหวัดลำปางจึงกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยนำเงินสดส่งได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร. 0 5426 5014

Share: