| นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะยา นำประชาชนกว่า 500 คน ปลูกต้นทานตะวันเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทราย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองทั้ง 66 หมู่บ้าน 6 ตำบล 7 อปท.ของอำเภอแม่ใจ และประชาชนจิตอาสาของอำเภอแม่ใจ รวมกว่า 500 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โดยรอบเกาะกลางน้ำรูปหัวใจหนองเล็งทรายให้สวยงามเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาเป็นทุ่งดอกทานตะวัน อีกทั้งเป็นการเตรียมจัดงานท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน “หนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย” โดยดอกทานตะวันจะออกดอกช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ และจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย ทั้งหมู่บ้านควาย “ชมควายพันตัว ชมบัวพันไร่ ชมป่าไคร้พันปี” และท่าเรือหนองเล็งทราย ซึ่งจะมีกิจกรรมแข่งเรือ และการกินอาหารที่ครัวหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอแม่ใจทั้ง 6 ตำบล

Share: