| ลำปาง ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 31 คน มากสุดอำเภอเมืองและอำเภอสบปราบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. ของวันนี้ (13 ตุลาคม 2564) พบผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 31 คน แยกเป็น จากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 3 คน ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 คน และติดเชื้อภายในจังหวัด 26 คน ได้แก่ในพื้นที่อำเภอเมือง 11 คน อำเภอเกาะคา 4 คน อำเภองาว 2 คน อำเภอแม่ทะ 1 คน อำเภอสบปราบ 7 คน และอำเภอเมืองปาน 1 คน หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 26 คน โดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 2,166 คน อยู่ระหว่างการรักษา 171 คน หายกลับบ้านสะสม 1,980 คน และเสียชีวิตสะสม 15 คน

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดลำปาง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์ และนักเรียน ล่าสุดฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 511,591 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 285,359 คน เข็มที่ 2 จำนวน 219,654 คน เข็มที่ 3 จำนวน 4,578 คน รวม 285,359 คน  

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค DMHTTA ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโควิด-19 ลำปาง โทร. 093 140 8023 ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

 

Share: