| น้ำล้นตลิ่งอำเภอดอยเต่า เริ่มลดลงแล้ว

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอำเภอดอยเต่า เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก ด้านนายอำเภอ สั่งการทุกหน่วยดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ก.ย. 64) เมื่อเวลา 13.05 น. ได้รับแจ้งจากส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ ว่าตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับน้ำ 4.20 เมตร ซึ่งอยู่ในระดับวิกฤต (สีเหลือง) และอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหมู่บ้านท้ายน้ำ ลำน้ำแม่หาด นายอำเภอดอยเต่า จึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิก อส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโปงทุ่ง และพื้นที่ตำบลดอยเต่า ร่วมกับผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมดำเนินการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สิน ของมีค่าจำเป็น ขึ้นยังที่สูง 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า ได้ดำเนินการวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม และดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินจากไฟฟ้ารั่วในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง และดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย ในส่วนอื่น ๆ 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำได้เริ่มลดลงตามลำดับแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก

Share: