| สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง พร้อมขยายเวลาปิดหมู่บ้านหนองเต่า ต่อไปอีก 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง และขยายระยะเวลาปิดหมู่บ้านหนองเต่า อำเภอเชียงดาว ต่อไปอีก 14 วัน โดยขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

วันนี้ (22 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว รายงานว่า ยังคงตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  160/2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดหมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในหมู่บ้านแม่โขง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และที่บ้านเลขที่ 9/1021 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  161 และ 162 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดหมู่บ้านแม่โขง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเลขที่ 9/1021 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นายอำเภอพื้นที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

Share: