| ข่าวภาคเหนือ 22 กันยายน 2564 น่าน พอ สว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยชาวบ้าน