| ข่าวภาคเหนือ 22 กันยายน 2564 แพร่ ตรวจสอบตั้งโรงงานแปรรูปไม้ขาย