| ข่าวภาคเหนือ 22 กันยายน 2564 ลำปาง อำเภอแม่เมาะจับฉลากเข้าพื้นที่อพยพ