| ข่าวภาคเหนือ 22 กันยายน 2564 ติดตามการฟื้นฟูช่วงโรคโควิดระบาดในภาคเหนือ