| ข่าวภาคเหนือ 22 กันยายน 2564 กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน