| ข่าวภาคเหนือ 22 กันยายน 2564 ลำปาง มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ ให้เด็กออทิสติก