| ข่าวภาคเหนือ 22 กันยายน 2564 เชียงใหม่ ประมูลทุเรียนนำรายได้ช่วยเหลือมัคคุเทศก์