| 22 ก.ย.64 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 ในจังหวัด 52 ราย ต่างจังหวัด 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย Bubble And Seal ในโรงงาน 1 ราย

          วันนี้ (22 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยแพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 52 ราย ต่างจังหวัดอีก 2 ราย จากระบบ Bubble And Seal 1 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-22 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,855 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 476 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 65 ราย รพ.สนามเวียงยอง 90 ราย รพ.สนามป่าซาง 83 ราย รพ.อื่นๆ 104 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีอยู่ 134 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 1,364 ราย

          สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิตในวันนี้ เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 74 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นผู้ที่สัมผัสจากคนในครอบครัว

          โดยประวัติการรักษา วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้ป่วยที่เสียชีวิต มีอาการหายใจเหนื่อย สับสนเรียกไม่รู้สึกตัว รถกู้ชีพออกมารับผู้ป่วย พบหัวใจหยุดเต้น จากนั้นปั๊มหัวใจที่ รพ.ป่าซาง ส่งต่อรักษาที่ รพ.ลำพูน ผล ATK Positive มีอาการปอดติดเชื้อและมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และผล PCR ก็เป็น positive รับการรักษาที่ หอผู้ป่วยหนัก ญาติขอรับการรักษาแบบประคับประคอง ต่อมา วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้รับยาต้านไวรัส Favipiravia อาการแย่ลงเรื่อยๆ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ป่วยได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ในเวลา 05.50 น.

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 461 เตียง ใช้ไป 307 เตียงหรือคิดเป็น 66.59 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 154 เตียงคิดเป็น 33.41 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 85 เตียง ใช้ไป 42 เตียง คิดเป็น 49.41 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 43 เตียง คิดเป็น 50.59 % เตียงโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไป 134 เตียง คิดเป็น 55.83 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 106 เตียง คิดเป็น 44.17 %

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 112,649 ราย คิดเป็น 69.59 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 27.00 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 112,649 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 55,668 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,291 ราย

Share: