| คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสู้ภัยโควิด -19 แก่มูลนิธิศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย   นำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสู้ภัยโควิด -19 แก่มูลนิธิศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย   นำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

 

วันนี้ 22 ก.ย. 64 ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดจังหวัดเชียงราย นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้แก่มูลนิธิศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อนำไปใช้ในการจัดเจ้าหน้าที่ทีม SCOT (Special COVID-19 Operation) ในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดที่เดินทางไปกลับสถานที่กักกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

นายอารุณ  ปินตา  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั่วทั้งประเทศรวมถึงจังหวัดเชียงรายซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน  โดยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  ทั้งนี้  จังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิสาธารณกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยในการจัดเจ้าหน้าที่ทีม SCOT ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดที่เดินทางไปกลับสถานที่กักกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จังหวัดเชียงรายโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายจึงได้อนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดสรรให้กับทีม SCOT ดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วย ชุด Coverall  ทางการแพทย์  จำนวน 2,000 ชุด  แอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นผิวทางการแพทย์ จำนวน 100  แกลลอน  ถุงมือทางการแพทย์  จำนวน 200 กล่อง  หน้ากาก N95 ทางการแพทย์  จำนวน 500 ชิ้น Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ชุด CPE กาวน์ จำนวน 3,000 ชุด รองเท้าบูททางการแพทย์  จำนวน 200 คู่ และ Leg Cover จำนวน 2,000 คู่ รวมทั้งสิ้น 8 รายการ  มีมูลค่ารวม 1,086,500  บาท  โดยได้มอบให้กับนายโชติศิริ  ดารายน  มูลนิธิศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

 

Share: