| ชุมชนบ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง ได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 ชุมชน
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พร้อมกับอีก 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา, ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง, ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยทั้ง 10 ชุมชนต้นแบบ จะได้รับโล่รางวัลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป
พร้อมกันนี้ วธ. อยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android เป็น Application ที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พัก ฯลฯ จากทั่วประเทศ เชื่อมโยงเส้นทางไปยัง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการท่องเที่ยวทั่วประเทศ และการสร้างสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกด้วย

Share: