| พาณิชย์ เชียงราย จัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19    จำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาด 15-30%  ลดค่าครองชีพสะสมแล้วกว่า 40,000 บาท

พาณิชย์ เชียงราย จัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19    จำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาด 15-30%  ลดค่าครองชีพสะสมแล้วกว่า 40,000 บาท

ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   มีนโยบายให้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาด 15-30% เช่น ไข่ไก่น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร อีกทั้งยังมีสินค้าชุมชนร่วมจำหน่าย เช่น ข้าวซอยตัด กุนเชียงหมู เป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดดำเนินโครงการ 8 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน- 12 ตุลาคม 2564 

โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย  และ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอแม่สาย ในระหว่างวันที่  20 - 22 กันยายน 2564  โดยในวันที่ 20 กันยายน 2564  ณ บริเวณข่วงนางแล  ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย  มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งหมด 49,599 บาท  ลดค่าครองชีพ จำนวนเงิน 13,080 บาท  จำนวนประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 264 คน  วันที่  21 กันยายน 2564  ณ หน้าวัดป่าห้า ตำบลนางนางแล  อำเภอเมืองเชียงราย  มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งหมด 49,101 บาท  ลดค่าครองชีพ จำนวนเงิน 12,861 บาท  จำนวนประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 236 คน และ  หน้าโรงเรียนเวียงพาน ตำบลเวียงพาน อำเภอแม่สาย  มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งหมด 49,306 บาท  ลดค่าครองชีพ จำนวนเงิน 13,149 บาท   จำนวนประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 240 คน  รวมแล้วมีมูลค่าการจำหน่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 20-21 กันยายน 2564  จำนวน 148,006 บาท สามารถลดค่าครองชีพสะสม จำนวน 39,090 บาท ประชาชนให้ความสนใจซื้อสินค้าสะสม 740 คน  เฉลี่ย 200 บาทต่อคน โดยมีสินค้าร่วมโครงการฯ กว่า 40 รายการ และเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

Share: