| อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 7,000 ชุด แก่ สสจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมส่งมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 7,000 ชุด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ.2564 "กิจกรรมส่งมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" พร้อมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง บีที10, บีที100 และสเปรย์กันยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 และโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่

Share: