| อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบชุดตรวจเอทีเค 7,000 ชุด พร้อมผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่อำเภอเมือง เลขานุการ ที่ปรึกษานายกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่งมอบชุดตรวจเอทีเค (Antigen Test Kit : ATK) จำนวน 7,000 ชุด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ.2564 "กิจกรรมส่งมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" พร้อมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง บีที10, บีที100 และสเปรย์กันยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Share: