| ประมงจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยฯสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564