| โรงพยาบาลพะเยา ออกเชิงรุกเชิญชวน กลุ่ม 608 หญิงตั้งครรภ์ และ 7 โรคเรื้อรังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 ตั้งเป้าร้อยละ 70 ให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

           นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้วัคซีนโควิด19 ของโรงพยาบาลพะเยามีเพียงพอ ขอเพียงเดินเข้ามาฉีด ไม่ว่าจะเป็นที่ศาลาประชาคม วัคซีนเชิงรุกแต่ละอำเภอและตำบล ทางโรงพยาบาลพะเยายังเพิ่มให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ที่ “ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก” จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป walk in เข้ามาฉีดวัคซีนได้ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. พร้อมนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 กลุ่ม 60 แรก คือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี , 8 (คือแบ่งเป็น 7 กับ 1) 7 คือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งประกอบด้วย 1.โรคระบบทางเดินหายใจ 2.โรคหลอดเลือดสมอง 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด 4.โรคมะเร็ง 5.โรคเบาหวาน 6.โรคอ้วน และ 7.โรคไตวายเรื้อรัง ส่วน 8 คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือนขึ้นไป ควรเข้ารับวัคซีนอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มเปราะบาง เวลาติดเชื้อขึ้นจะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงและมีโอกาสการเสียชีวิตค่อนข้างมาก

            ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จะให้บริการเข็มที่ 1 เป็น ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้นและเร็วขึ้น จากเดิม 12-16 สัปดาห์ เป็นเพียงแค่ 4 สัปดาห์ เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมทั้งป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรค ดังนั้น ทางออกเดียวที่จะลดการระบาดหรือลดความรุนแรง จึงอยู่ที่วัคซีนเป็นหลัก ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของวัคซีนทุกยี่ห้อช่วยเรื่องของการลดอัตราการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต แต่การฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อ แต่จะลดการนอน ICU ลงได้ 100%  วัคซีนที่อยู่ในขวดจะไม่มีประโยชน์ หากไม่ได้ฉีดเข้าไปในตัวคน การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ อีกทั้งหลังได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

Share: