| เกษตรลำปาง ติดตามแปลงทดลองเชื้อพันธุ์ครั่ง เชิงพาณิชย์ อ.วังเหนือ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ​ และบริษัทนอร์ทเทอร์นสยามชีคแล๊ค​ จำกัด​ ลงพื้นที่ติดตามการทำแปลงทดลองวิจัยโครงการผลิตเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นจามจุรีที่ปลูกระยะชิดในเชิงพาณิชย์ ณ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ผลผลิตต่อต้นสูง คุณภาพดี แต่พบปัญหาคือครั่งมักจะเสีย หากสภาพอากาศร้อนเกินไปหรือฝนทิ้งช่วงยาวนาน ด้วยข้อจำกัดที่ลำต้นจามจุรีมีขนาดสูงใหญ่จึงควบคุมได้ยาก รวมทั้งการเก็บเกี่ยวต้องจ้างคนปีนขึ้นไปเพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีครั่งลงมา จึงเป็นต้นทุนที่สูง และมีความเสี่ยงอันตรายต่อคนตัด

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง​ และสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ จัดทำแปลงทดลองการปลูกจามจุรีต้นชิดเพื่อเพาะเลี้ยงครั่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นการปลูกให้มีขนาดไม่สูงเกินไป ควบคุมเรื่องน้ำ​ ความร้อนได้ง่ายขึ้น และเจ้าของสวนสามารถเก็บเกี่ยวได้เองโดยไม่ต้องปีนขึ้นเพื่อตัดกิ่งไม้ในที่สูง และยังสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นการทำไร่เพาะเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพหลัก เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในอนาคตอีกด้วย

Share: