| ผู้ว่าฯเชียงราย ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ศปก.) อำเภอ เทิง และ ขุนตาล ย้ำควรเข้ารับวัคซีนตามที่ภาครัฐกำหนด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ผู้ว่าฯเชียงราย ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ศปก.) อำเภอ เทิง และ ขุนตาล ย้ำควรเข้ารับวัคซีนตามที่ภาครัฐกำหนด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมื่อวันที่  13 กันยายน 2564  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ศปก.) อำเภอเทิง และศูนย์กักตัวในชุมชน ที่อำเภอเทิง โดยมีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเทิงรายงานสถานการณ์โดยรวมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  


 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง กล่าวว่า อำเภอเทิง มีหมู่บ้านที่เป็น หมู่บ้าน ตำบล สีฟ้า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 147 หมู่บ้าน 4 ตำบล โดยให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน เข้มงวดกวดขันกันอย่างต่อเนื่อง ตรวจวัดคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง และให้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การออกเยี่ยมเยือนติดตามประชาชนตามคลัสเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะที่ตำบลตับเต่าที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ที่ผ่านมา และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ ปัจจุบันพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 210 ราย และผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์กักตัวในชุมชน จำนวน 3 ราย เข้าร่วมโครงการเทิงปิ๊กบ้าน จำนวน 104 ราย


ในเวลาต่อมา  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ศปก.) อำเภอขุนตาล และศูนย์กักตัวในชุมชน ที่อำเภอขุนตาล โดยมี ว่าที่ ร้อยโท พงศ์ กุลนรา นายอำเภอขุนตาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่โดยรวม ผู้ป่วยสะสม จำนวน 38 ราย มีหมู่บ้าน ตำบล สีฟ้าปลอดโควิด - 19 จำนวน 55 หมู่บ้าน 3 ตำบล


นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยม ศปก.ทั้ง 2 อำเภอว่า อยากเห็นทุกพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล เป็นพื้นที่สีฟ้า ปลอดจากโรคโควิด-19 อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพราะ ณ วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องป้องกันตัวให้ปลอดภัยเองอยู่ตลอดเวลา และการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ภาครัฐกำหนด โดยผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรถ์จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความรุนแรงของโรคหากเกิดกรณีติดเชื้อขึ้น  อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนสร้างความตระหนักรู้ แต่อย่าตื่นตระหนกด้วย

Share: