| สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Online Business Matching “โครงการส่งเสริม และพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ปี 2564"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Online Business Matching “โครงการส่งเสริม และพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ปี 2564"

 

 

วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ ห้อง Convention 3 Wintree City Resort Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ Online Business Matching ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมในพิธีเปิด

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ Online Business Matching ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา​ศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะบุกตลาดต่างประเทศ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ​ (สคต.)​ อาทิ ฮ่องกง อินเดีย เวียดนาม สปป.ลาว ฟิลิปปินส์​ เมียนมา ​ไต้หวัน ญี่ปุ่น รัสเซีย และจีน ช่วยประสานเชื่อมโยงผู้นำเข้าต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย จับคู่​เจรจากับผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 19 ราย รวม 85 นัดหมาย  มูลค่าการค้าจากการเจรจาธุรกิจออนไลน์คร้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 ล้านบาท  ในหมวดของกลุ่มสินค้าอาหารสด แปรรูป และไลฟ์สไตล์ 

 

พร้อมทั้งการเชื่อมแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการค้ายุคใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภายในงานตลอดทั้งวันได้รับผลตอบรับการเจรจาการค้าในครั้งนี้เป็นอย่างมาก การเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดี เกิดมูลค่าการค้า สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ตอบสนองนโยบายเซลส์แมนจังหวัดเชื่อมเซลส์แมนประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ 

 

///////////////////

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

Share: