| กกต. เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกำหนดเลือกตั้งทั่วประเทศ 28 พฤศจิกายนนี้

กกต. เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกำหนดเลือกตั้งทั่วประเทศ 28 พฤศจิกายนนี้
    
วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ส.อบต. และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา  คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แล้ว โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้ง อบต. พร้อมประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศแล้ว 

 สำหรับสาระสำคัญตามแผนการจัดการเลือกตั้งจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย กกต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง จากนั้นวันที่ 6 ตุลาคม ผอ.กกต.อบต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564  และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการเตรียมความพร้อม และจะทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบและเตรียมความพร้อมต่อไป

///////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
14 กันยายน 2564 

Share: