| ข่าวภาคเหนือ 14 กันยายน 2564 เชียงใหม่ บุคคลใกล้ชิดและลูกศิษย์ ทมยันตี ทยอยเข้าเคารพศพ