| จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์

วันนี้(14ก.ย.64) ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)ในการติดตาม และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom meeting) กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดแพร่ทางนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดัวกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และมีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก เกิดอุทกภัยขึ้น ซึ่งจะมีการซักซ้อมการดำเนินการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือประชาชนถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวอีกว่า สรุปว่าแม้จะมีฝนตกลงมาในระยะนี้ แต่ภาพรวมนั้นปีนี้มีน้ำน้อย เขื่อนหลักๆยังมีน้ำน้อย ซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงสำหรับการใช้น้ำในฤดูแล้งที่จะมาถึง และคาดการว่าจะมีพายุเข้ามา แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาอย่างไร การเตรียมการณ์รับน้ำ โดยเฉพาะการพร่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ ต้องประเมินและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ให้ดี หากพร่องผิด เกิดน้ำไม่พอใช้ หรือไม่พร่องน้ำไว้อาจเกิดอุทกภัยรุนแรง อย่างไรก็ตามในพื้นที่ล่มน้ำเจ้าพระยา หรือลุ่มน้ำป่าสักต้องระมัดระวัง จากการรายงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ทราบว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล เจอปัญหาพื้นที่ทรุดตัวลงทุกปี และบางแห่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง + กับน้ำทะเลหนุน จะทำให้น้ำท่วมขังได้ง่าย และให้ทุกจังหวัดเตรียมรัยมือในพื้นที่ของตัวเองเป็นหลัก

จากนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เสนอแผนการช่วยเหลือและการสนับสนุน ทั้งการเตรียมพร้อมและการรับสถานการณ์

Share: