| ข่าวภาคเหนือ 14 กันยายน 2564 ลำพูน ฉีดวัคซีนประชาชนกลุ่มเสี่ยง