| ข่าวภาคเหนือ 14 กันยายน 2564 เชียงใหม่ เปิด 40 สถานศึกษา วันพรุ่งนี้