| ข่าวภาคเหนือ 14 กันยายน 2564 ลำพูน มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดพักคอย